tisk poslat email english dnemecky

Stavby elektrických a optotelekomunikačních zařízení

Společnost AZ Elektrostav, a.s. se od data svého založení 4.6.1992 vypracovala v jednu z nejkomplexnějších a nejvýznamnějších elektromontážních firem v České republice s realizací mnoha významných zakázek i v zahraničí. Sortiment poskytovaných služeb byl postupně rozšiřován tak, aby firma naplnila své krédo realizovat stavby elektrických a optotelekomunikačních zařízení od A do Z, tedy od projektu, přes nákup potřebných komponent, vlastní realizaci staveb až po revize a údržbu zařízení.

Stavby elektrických a optotelekomunikačních zařízení Pro zajištění pokrytí veškerých požadavků a služeb pro své zákazníky se stala firma AZ Elektrostav, a.s. 100% vlastníkem firem ELTRAF, a.s. a EMSL Liberec s.r.o., čímž významně rozšířila nabídku poskytovaných služeb nejen v energetice. Společnost klade důraz na kvalitu výroby s ohledem na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí, které jsou ve všech třech firmách zajišťovány a řízeny integrovaným systémem jakosti dle standardů norem ISO. Pro zlepšování kvality služeb a výrobků je ve všech třech firmách významně investováno do nových technologií, mechanizace a výrobních prostředků. Společnost se pečlivě věnuje oblasti osobních údajů.
Stavby elektrických a optotelekomunikačních zařízení

Hlavní obory činnosti AZ Elektrostav, a.s.

 • projekce elektrických a optotelekomunikačních zařízení
 • montáže, opravy, revize a údržba rozvoden, trafostanic, vrchních i kabelových elektrických rozvodů v napěťové hladině 0,4 až 400 kV
 • montáže, opravy, revize a servis průmyslových elektroinstalací v napěťové hladině 0,4 až 22 kV
 • montáže, opravy a údržba optotelekomunikačních zařízení (kombinovaných lan, zemních optokabelů, koncových zařízení atd.)
 • výroba rozváděčů NN
 • měření a analýza elektrických veličin
 • výroba skříní pro měření elektrické energie
 • práškové lakování (nanášení termoreaktivních barev)
 • prodej elektromateriálu
 • opravy vozidel a mechanizace
 • silniční doprava a práce mechanizačními prostředky

Ve spolupráci s ELTRAF, a.s.

 • výroba kompaktních celobetonových, oceloplechových (aluzinkových) a kombinovaných trafostanic
 • výroba trafostanic s vnitřní obsluhou, zejména pro fotovoltaické a bioplynové elektrárny
 • výroba technologických kontejnerů pro kogenerační jednotky
 • výroba akustických krytů, drážních skříňí, zámečnické a svářečské práce atd.
CERTIFIKACE:
AZ Elektrostav, a. s. je společnost s certifikovaným systémem managementu jakosti, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO
ISO
ISO