tisk poslat email english dnemecky

Středisko projekce a optoúdržba

 • projekce vzdušných i kabelových vedení NN, VN a VVN
 • projekce optických tras
 • projekce veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu
 • sváření optických tras

Telekomunikace, optotrakty

Kromě výstavby elektrických sítí se firma AZ Elektrostav, a.s. již dlouhou řadu let zabývá i oblastí optotelekomunikací. Mimo výstavby páteřních sítí realizovaných především pro energetické společnosti se v posledním období rozsah činnosti rozšířil i o montáž místních optických datových sítí. AZ Elektrostav, a.s. je schopna vzhledem ke kvalitnímu technickému zázemí a odborné způsobilosti proškolených pracovníků zajistit komplexní montáž optických tras, pružně reagovat při plánovaných stavbách a operativně řešit havarijní situace.
Základní rozsah činností v oblasti montáží optických tras:

 • montáž kombinovaných zemnících lan na venkovních vedeních VN a VVN
 • montáž optických kabelů na venkovní vedení všech napětí
 • návrhy a projekce optických tras
 • montáž a údržba optických tras
 • sváření optických vláken
 • měření optických tras
 • servis optických tras
 • kompletní dodávky technologií a materiálů

1) Vnitřní optické datové sítě

Vnitřní optické datové sítě se stále v širším měřítku uplatňují i tam, kde doposud stačily klasické metalické sítě. Optické sítě realizované multimodovými vlákny (MM) umožňují nejen zvýšení přenosové schopnosti, ale i prodloužit vzdálenost přenosu dat. V této oblasti jsme schopni zajistit montáž kabelových optických sítí, ukončení optických vláken v optických rozvaděčích navařením pigtailů nebo ukončení optických vláken lepením konektorů (ST, SC a FC).
Rozsah činností v oblasti vnitřních optických datových sítí

 • montáž optických kabelů
 • montáž optických rozváděčů
 • ukončování optických MM vláken navařením pigtailů
 • ukončování optických MM vláken lepením konektorů
 • měření vnitřních sítí

2) Dálkové optické datové sítě

V oblasti dálkových optických přenosů se specializujeme na optické sítě realizované kombinovanými zemními lany (KZL), samonosnými dielektrickými kabely (SDOK) a staničními optickými kabely (SOK) využívající singlmodových vláken (SM). Tažení kabelů a KZL na venkovních vedeních provádíme tažně - brzdnou soupravou s registrací použité síly a délky. Provádíme kompletní dodávky staveb a zajišťujeme i následný trvalý pohotovostní servis optických tras v rámci podstatné části území ČR.
Rozsah činností v oblasti dálkových optických datových sítí

 • pokládka a tažení optických kabelů a KZL
 • sváření optických spojek
 • ukončování optických vláken v rozváděčích navařením pigtailů
 • měření optických tras přímou metodou a metodou OTDR
S vývojem nových technologií v oblasti telekomunikací se snažíme neustále držet krok, a to jak školením pracovníků, tak i nákupem nejmodernějších technologií. V současné době disponujeme i měřicími přístroji od firmy EXFO (FTB 400, FOT 930), které patří ke špičce v dané oblasti. AZ Elekrostav, a.s. je již několik let vlastníkem certifikátu ČSN EN IS 9001:2001. To vše dohromady dává zákazníkům jistotu, že jim budou vždy služby i dodávky poskytnuty v maximální kvalitě.
Stručný výběr realizovaných staveb:
Stavba | Investor | Termín realizace
Kapsai - Šeštokai | Litva | IV.Q 2004 - II.Q 2005
TE3 - Vievis | Litva | IV.Q 2004 - II.Q 2005
Kauno HE - Garliava | Litva | IV.Q 2004 - II.Q 2005
Optický trakt Koštov - Litoměřice - Babylon | Středočeská energetická, a.s. | III.Q / 2004
Optický trakt Tuchlovice - Lišany | Středočeská energetická, a.s. | II.Q / 2004
R Čebín - R Medánky, KZL | Středočeská energetická, a.s. | II.Q / 2004
Kruonio - Prienai - Alytus (Litva) | AB Elektros Tinkliu Statyba | I.-II.Q / 2004
Optický trakt po vedení 110kV Kutná Hora - Čáslav | Středočeská energetická, a.s. | III.Q / 2004
R Řípov - R Moravské Budějovice (optická část) | Jihomoravská energetika a.s. | I.-II.Q / 2004
TR Toušeň - TR Neratovice (oprava optické trasy mezi st. 44 a 46) | Středočeská energetická, a.s. | III.Q / 2004
Koštov - Roudnice (oprava optické spojky na st. 81) | Severočeská energetika a.s. | III.Q / 2004
TR Přeštice (úpravy pro dálkové ovládání) | ČEPS, a.s. | I.Q / 2003
KZL po vedení 35kV Staré Místo - Hořovice | Východočeská energetika a.s. | III.Q / 2002