tisk poslat email english dnemecky

Oznámení

Oznámení o fúzi sloučením


Vážení obchodní partneři,

Oznámení o fúzi sloučením

oznamujeme Vám, že dne 2.1.2023 byl do obchodního rejstříku proveden zápis proběhlé fúze společností AZ Elektrostav, a.s., IČ 45149909 a K. Uhlíř s.r.o. IČ 11706171.

Zanikající společnost K. Uhlíř s.r.o. ke dni 2.1.2023 zanikla bez likvidace dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku.

Nástupnickou společností, na kterou přešlo dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku veškeré jmění zanikající společnosti a která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti je společnost AZ Elektrostav, a.s.

Právní účinky fúze nastaly dne 2.1.2023. Zdvořile Vás proto žádáme, abyste od tohoto data veškerou korespondenci adresovali na nástupnickou společnost AZ Elektrostav, a.s., se sídlem Nymburk, Bobnická 2020, PSČ 288 01.

Faktury zasílejte primárně elektronicky na e-mailovou adresu fakturace@az-elektrostav.cz nebo v listinné podobě na uvedenou adresu společnosti AZ Elektrostav, a.s.

S účinností od 2.1.2023 (včetně) uvádějte prosím na všech fakturách i ostatních obchodních listinách následující identifikační údaje:

Obchodní firma:
IČ:
DIČ:
Adresa sídla:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1625

AZ Elektrostav, a.s.
45149909
CZ45149909
Nymburk, Bobnická 2020, PSČ 288 01

Výše uvedené údaje musí být použity na všech obchodních listinách a dokladech pro plnění uskutečněná od 2.1.2023 včetně. Pro plnění uskutečněná do 1.1.2023 včetně vystavujte daňové doklady se stávajícími identifikačními údaji. V případě nedodržení výše uvedeného postupu Vás budeme nuceni požádat o opravu obchodních listin a dokladů, abychom předešli případným dotazům a výzvám se strany správce daně či dalších subjektů.

V případě potřeby doplňujících informací jsem Vám k dispozici.

S přátelským pozdravem

Ing. Jindřich Oupický
Předseda představenstva a ředitel AZ Elektrostav, a.s.

Vyvěšeno: 2023-01-02

PENZION V NOVÝCH ZÁMCÍCH - TISKOVÁ ZPRÁVA


Zahájení realizace projektu

„Penzion v Nových Zámcích u Křince se zázemím pro využití i handicapovanými osobami“

Předmětem realizace projektu dojde k vybudování penzionu v Nových  Zámcích u Křince s možností využití pro dovolené, školy v přírodě, školení i jiné akce. Nový penzion bude řešen bezbariérově, aby služby penzionu mohli využívat i handicapované osoby, taktéž s možností sportovního využití či k sociálně –rehabilitačním pobytům. Realizací projektu dojde k zpřístupnění oblasti „Svatojiřský les“ a „Rožďalovické rybníky, projektem vzniknou tři nová pracovní místa. Ukončení realizace projektu je plánováno do 29.12.2012.

AZ Elektrostavu, a.s., IČ:   45149909 byla kladně posouzena podaná žádost o dotaci do 55. výzvy, prioritní osy 15.2 Cestovní ruch, oblasti podpory 15.2.1 podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu na realizaci projektu „Penzion v Nových Zámcích u Křince se zázemím pro využití i handicapovanými osobami“, registračního čísla projektu CZ.1.15/2.1.00/55.01129, která bude spolufinancovaná z ROP NUTS II Střední Čechy částkou 13 612 180,35 Kč.

Masal Oku

Vyvěšeno: 2011-11-08