tisk poslat email english dnemecky

Profil firmy

Chceme být Vaším spolehlivým a operativně reagujícím partnerem pří projekci, výstavbě, opravách a údržbě elektrických a optotelekomunikačních zařízení od A do Z, od projektu až po provoz.
 • projekce elektrických a optotelekomunikačních zařízení
 • montáže, opravy, revize a údržba rozvoden, trafostanic, vrchních i kabelových elektrických rozvodů v napěťové hladině 0,4 až 400 kV
 • montáže, opravy, revize a servis průmyslových elektroinstalací v napěťové hladině 0,4 až 22 kV
 • montáže, opravy a údržba optotelekomunikačních zařízení (kombinovaných lan, zemních optokabelů, koncových zařízení atd.)
 • výroba rozváděčů NN a VN
 • měření a analýza elektrických veličin
 • výroba skříní pro měření elektrické energie
 • práškové lakování (nanášení termoreaktivních barev)
 • prodej elektromateriálu
 • opravy vozidel a mechanizace
 • silniční doprava a práce mechanizačními prostředky

Ke stažení: