tisk poslat email english dnemecky

Stavebně montážní činnost - SMČ

Montáže elektrických vedení a technologií NN, VN a VVN

Stavebně - montážní složka AZ Elektrostav, a. s., Nymburk zajišťuje následující činnosti a služby:

V oblasti nízkého napětí

 • opravy, údržbu stávajících a montáž nových venkovních vedení z holých vodičů
 • opravy, údržbu stávajících a montáž nových kabelových vedení, prováděných zemními kabely nebo závěsnými kabely typu AYKYz a AES
 • montáž domovních přípojek včetně osazení kompletního měřícího bodu
 • průmyslové silové rozvody ve výše uvedených provedeních
 • připojení kogeneračních jednotek do stávajících i nových rozvodů NN
 • montáž kompletních rozvodů veřejného osvětlení včetně osazení světelných zdrojů dle výběru zákazníka
Všechny uvedené činnosti dodáváme "na klíč" - t.j. včetně PD, inženýrské činnosti, zemních a zednických prací, případných zádlažeb, geodetickým zaměřením a završené výchozí revizí!

V oblasti vysokého napětí

 • opravy, údržbu stávajících a montáž nových venkovních vedení z holých vodičů (tažení vodičů provádíme tažně - brzdným zařízením včetně registrace tahů)
 • opravy, údržbu stávajících a montáž nových kabelových vedení (zemních i závěsných -např. typu AXEKVCEZ apod..) - tažení je prováděno strojně s registrací použité tažné síly.
 • montáž všech běžně používaných kabelových souborů (3M, RAYCHEM, PIRELLI, BARNIER apod.)
 • připojení kogeneračních jednotek do stávajích i nových rozvodů VN
Všechny uvedené činnosti dodáváme "na klíč" - t.j. včetně PD, inženýrské činnosti, zemních prací, případných zádlažeb, geodetickým zaměřením a završené potřebnými měřeními, zkouškami a výchozí revizí.

V oblasti velmi vysokého napětí

 • opravy, údržbu stávajích a montáž nových venkovních vedení z holých vodičů včetně PD, inženýrské činnosti, zemních prací, geodetického zaměření a provedení výchozí revize.

AZ Elektrostav, a.s. rozšiřuje své aktivity o práce na zařízeních velmi vysokého napětí pod napětím a v blízkosti živých částí pod napětím.

AZ Elektrostav, a.s. jako první v České republice provedl v srpnu 2004 výměnu zemnícího lana na dvojvedení 110 kV Koštov - Litoměřice při trvale zapnutém jednom potahu vedení. Tažení vodičů provádíme tažně - brzdným zařízením firmy CANTAMESSA S.E.

V oblasti optických traktů

 • montáž kombinovaných zemnících lan na venkovních vedeních VN a VVN
 • montáž optických kabelů na venkovní vedení všech napětí
 • montáž zemních optokabelů
Tažení kabelů a KZL na venkovních vedeních provádíme tažně - brzdnou soupravou s registrací použité síly a délky.

V oblasti trafostanic VN/NN

 • opravy, údržbu a rekonstrukce starých trafostanic všech typů (PTS, PTR, kioskové, zděné)
 • montáž nových trafostanic PTS, PTR, kioskových ELTRAF, BETONBAU a pod.
 • montáž technologických výzbrojí do zděných a vestavěných TS
Všechny trafostanice dodáváme "na klíč" - tj. včetně PD, inženýrské činnosti, transformátorů, rozvaděčů NN a VN (SIEMENS, ALSTOM, F+G apod.), závěrečných zkoušek, měření a výchozí revize.

V oblasti servisu optických traktů

V rámci servisní činnosti stávajících optických spojů zajišťujeme servis - opravy vadných části již provozovaných venkovních tras (KZL, optokabely) na venkovních vedeních Středočeské energetické a.s. a Severočeské energetiky, a.s.

Nabízené služby:

 • výchozí a periodické revize stávajích a nových zařízení NN, VN , VVN, trafostanic a VO
 • tažení vodičů, KZL, optokabelů tažně - brzdným zařízením s registrací tahů
 • zemní práce strojem CATERPILLAR, UNC
 • hutnění zeminy válcem WIBROMAX, pěchem DYNAPAC
 • řezání spár do asfaltu a betonu
 • autodoprava MERCEDES AXOR, VOLVO, TATRA S3 a NK