tisk poslat email english dnemecky

Středisko Geodézie a věcných břemen

Geodézie:

 • Vytyčování a zaměřování liniových staveb pro energetiku
 • Tvorba dokumentace skutečného provedení
 • Zaměření a zpracovávání podélného profilu nadzemních staveb pro energetiku
 • Geometrické plány pro věcná břemena
 • Geometrické plány pro rozdělování nebo zcelování pozemků
 • Geometrické plány pro zápisy budov do KN

Věcná břemena:

 • Sepisování smluv pro věcná břemena
 • Sepisování kupních smluv
 • Sepisování návrhů na vklad do katastru nemovitostí
 • Zajišťování vkladů a záznamů do katastru nemovitostí
 • Zajišťování vyvlastňovacích řízení
 • Vyjímání pozemků ze ZPF